اضافه وزن در دوران بارداری

جمله «در دوران بارداری باید به جای دو نفر خورده شود» اشتباه است!
بسیار مهم تر از ان ، تغذیه متعادل با ویتامین و مواد معدنی است.

از 13 مین. هفته بارداری نیاز به تقریبا 250 کیلو کالری در روز و از 28 مین هفته بارداری نیاز به بیش از 250 کیلوکالری درروز دارید.

250 کیلوکالری – برای مثال یک سیب و نیم لیتر شیر.

تمامی سوالات را با پزشک تان مطرح کنید و سایر اطلاعات را مطالعه کنید: