زمانی که هیچ جیز آن طور نیست که فکر میکردید

کودکان با نیازهای ویژه

کودکان دارای معلولیت یک چالش ویژه برای تمام خانواده هستند. در این صورت به وظایف معمول پرورشی و تربیتی، ملاقات با پزشکان و درمانگران، اقدامات حمایتی و اغلب توجه و مراقبت بیشتر نیز اضافه میگردد. بسته به نوع معلولیت، مقدار زیادی زمان و انرژی مورد نیاز است.

و با این حال، زندگی با این کودکان “استثنائی” همچنین وجهات ویژۀ زیبایی هم دارد! به احساس خود، نقاط قوت و تواناییهای خود اعتماد کنید.

از حمایت کارشناسان بهره برده و آنرا برای فرزند خود تا آنجا که ممکن است به کار برید. هر نکته ای که در این زمینه بیاموزید، هرچند کوچک، میتواند به فرزندتان و همچنین سایر اعضای خانواده کمک کند.

با پزشک متخصص اطفال خود دربارۀ تمام سؤالات خود صحبت کرده و در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتری را کسب کنید:

غم و اندوه به جای شادی -مرگ نوزادان بعد یا هنگام زایمان

برخی اوقات نوزادان بعد یا هنگام زایمان میمیرند. این رویداد برای پدر و مادر بسیار دردناک و غیرقابل فهم است. خوشحالی آمدن نوزاد در یک لحظه تبدیل به درد، غم و اندوه میشود.

تجربه نشان میدهد که والدین در صورت امکان خداحافظی با نوزاد خود، با مرگ او بهتر کنار میآیند. پدر و مادر می توانند کودک خود را به آرامی در آغوش گیرند، برای او نامی انتخاب کنند، او را استحمام کرده و لباس بپوشانند. یک عکس و یا نقش دست و یا پای نوزاد میتواند یک یادگاری باارزش باشد. تشییع جنازه و یا مراسم یادبود نیز میتواند در خداحافظی کمک کند.

در وین نوزادان در صورت سقط جنین یا مرگ در هنگام زایمان به خاک سپرده میشوند. شما میتوانید تصمیم گرفته که فرزند خود را چگونه و کجا دفن کنید.

وقتی یک نوزاد میمیرد، تقریبا هر خانوادهای در یک بحران جدی قرار میگیرد. مرد و یا زن، خواهر و برادر کودک و دیگر بستگان – هر فرد با این رویداد به طرز متفاوتی مواجه میشود. اغلب دشوار است که احساسات دیگران را درک کنیم. از پیشنهادات ماماها، رواندرمانگران، گروههای خودیاری و متخصصان استفاده کنید.

با پزشک خود دربارۀ تمام سؤالات خود صحبت کرده و در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتری را بدست آورید: