دوره ها

کارگاههای آموزشی رایگانِ تغذیه در سراسر وین.

بیمۀ درمانی منطقهای وین کارگاههای آموزشی رایگان در مورد خوردن و نوشیدن در زمان شیردهی و معرفی تغذیۀ کمکی را ارائه میدهد.
محتوای کارگاهها:

  • ما در مورد رژیم غذایی متعادلِ مادر در دوران شیردهی صحبت میکنیم.
  • ما در مورد تکامل طعم و مزه در کودکان اطلاعات میدهیم.
  • ما در مورد چگونگی آغاز به تغذیۀ کمکی موفق و بحث در مورد مهمترین مواد مغذی که کودک نیاز دارد، پیشنهاداتی ارائه میدهیم.
  • ما باهمدیگر غذاهای کودک گوناگون را امتحان میکنیم. .
  • ما برای مباحث و سوالات شخصی شما وقت اختیار شما میگذاریم.