زایمان سرپایی

زایمان سرپایی در بیمارستان انجام می شود، اما تنها بعد از چند ساعت می توانید به خانه بروید. در زایمان سرپایی از ترکیبی از امنیت بیمارستان و محیط خانه برای سپری کردن روزهای اول کودک در خانه بهره می برید.

برای این کار باید یک گواهی کتبی داشته باشید که نشان بدهد شما در خانه توسط یک ماما یا پزشک متخصص کودکان به طور منظم معاینه می شوید.

تمامی سؤالات خود را از ماما بپرسید و برای کسب آگهی بیشتر به این قسمت مراجعه کنید:

لطفاً قسمت مربوط به هزینه ها را نیز مطالعه بفرمایید: