موقعیت های خاص

خشونت جسمی ، جنسی و روحی

از نظر علمی ثابت شده است که از هر سه زن یکی از انها در اتریش خشونت را تجربه می کنند. تقریبا از هر دو زن یکی انها در حین یکی از روابط آزاردهند حامله شده اند این موقعیت را در حین بارداری نیز تجربه می کنند. این امر نه تنها برای زن بلکه برای کودک نیز بسیار خطرناک است.

خشونت در دوران بارداری ریسک موارد زیر را اقزایش می دهد.

  • دردهای زودهنگام
  • وزن کم در هنگام تولد کودک
  • صدمه به کودک
  • تولد ناقص
  • افسرد گی مادر

در صورتیکه در خانه تحت خشونت هستید از بیان ان خجالت نکشید! مراکز زیادی وجود دارند که پشتیبانی و کمک برای زنانی که تحت خشونت و ازار هستند را ارائه می دهند. این خدمات رایگان و بدون نام انجام می شود.

صرف نظر از انکه شما خود باردار هستید یا یک فرد باردار در جمع دوستان و اشنایان داشته باشید که در معرض خشونت است ، با پزشک زنان و یا مامای خود در خصوص نگرانی هایتان صحبت کنید! و یا اینکه از مشاوره ناشناس در یک مرکز مشاوره بهره ببرید.

زیرا: اینجا شما و اینده و سلامت بچه شما مطرح است.

قطع عضو تناسلی زنان به اختصار: FGM

سازمان جهانی بهداشت تعریف خود را از قطع عضو تناسلی زنان به این شرح ارائه داده است.
تمامی روش هایی که در ان بخشی و یا به طور کامل اندام های تناسلی برداشته می شود چه از نظر فرهنگی و یا از روی سایر دلایل غیر درمانی به این معنا که: هر لطمه به ارگان های تناسلی زنان که از نظر پزشکی ضروری نباشد

قانون اتریش قطع عضو تناسلی زنان را منع کرده است. این امر را به منزله صدمه شدید بدنی و نقض اشکار حقوق بشر می داند.

در قانون مجازات اتریش امده است که قطع عضو تناسلی زنان ممنوع است بر اساس بند 90 پارارگراف 3 قانون مجازات ) نه والدین برای فرزندانشان و نه یک زن بالغ برای خودش مجاز نیست این کار را انجا م بدهد.

توجه! قطع عضو تناسلی زنان منتهی به امراضی می شود که بلافاصله بعد از این عمل و یا تبعات شدید ان در طی زمان بروز می کند. از جمله اختلالات عملکرد جنسی ، عفونت های مداوم ، دشواری در هنگام تولد و صدمات روحی و روانی تا پایان عمر.

توجه ، وقتی که یک دختر به دنیا می آورید. در اتریش اکیدا ممنوع است که دختران ختنه شوند.

در صورتی که دچار قطع عضو تناسلی شدید ، به پزشک های متخصص و یا مراکز مشاوره ای مراجعه کنید.

اعتیاد و مواد مخدر