زایمان طبیعی

دن یک زن به گونه ای خلق شده است که می تواند کودکی را به دنیا آورد. حتی کودک نیز برای این کار شرایط لازم را در اختیار دارد: برای مثال استخوان های سر کودک هنوز با هم دیگر جوش نخورده اند و سفت نیستند. این گونه کودک می تواند راحت در بدنتان قرار بگیرد. لحظات آخر قبل از زایمان کودک در بدنتان می چرخد تا از فضایی که برایش باقی مانده حداکثر استفاده را داشته باشد.

شروع زایمان را با عبارت فاز نخست می شناسند. گردن رحم که در تمام طول بارداری سرسختانه بسته بود، تا 10 سانتی متر باز می شود. تنها با انجام این عمل است که سر جنین می تواند از گردن رحم عبور کند. فاز نخست ممکن است تا ساعت ها ادامه داشته باشد.

در حین زایمان باید احساس و بدن مادر با نوزاد خوب در تعامل باشند. روحیه های خوب و امیدوارانه مادر و نوزاد می توانند زایمان بدون مشکلی را رقم بزنند. هرچقدر کمتر برای مادر و نوزاد مزاحمت ایجاد شود، به همان نسبت هم عمل زایمان راحت تر طی می شود.

ماما ها به کمک تجربه طولانی مدت خود می دانند که چه عواملی کمک شایانی به زایمان می کنند:

  • احساس امنیت، خیال آسوده و اعتماد: جایی که زن احساس امنیت و آسایش داشته باشد، با آسودگی خاطر و اعتماد به نفس، خود را آماده زایمان می کند. استرس بیش از حد حتی باعث توقف کامل زایمان می شود! افراد معتمد هم می توانند در زایمان زن بسیار تأثیرگذار باشند.
  • زمان، آسایش و صبر: بدن زن 9 ماه تمام کودک را حمل کرده و آن را تغذیه نموده است. حالا هورمون های خبر دهنده زایمان به زمان احتیاج دارند تا عمل زایمان را به درستی به پیش ببرند. بافت های کف لگن هم باید آهسته و گام به کام بچرخند تا نوزاد بتواند از آن ها عبور کند.
  • روند طبیعی: هرچقدر عوامل بیرونی در زایمان کمتر دخالت داشته باشند، زایمان با اطمینان بیشتری انجام می شود. هرگونه مداخله ای که توسط ماما یا دکتر انجام شود، احتمال ضرورت اقدامات اضافی را تقویت می کند.
  • نیروی جاذبه و تحرک قرار گرفتن نوزاد در حالت عمودی باعث می شود تا راحت تر از گردن رحم مادر عبور کند. با راه رفتن،ایستادن یا با تکیه زدن می توانید اکسیژن بیشتری را به خود و نوزادتان برسانید. اگر در حالت ایستاده باشید، نیروی جاذبه در زایمان به کمکتان می آید و احتمالاً با درد زایمان بهتر کنار می آیید.
  • آماده سازی: در آماده سازی قبل زایمان، حالت های مختلف زایمان را می آموزید و می توانید آن ها را تمرین کنید.
  • تغییر حالت بدهید: در هنگام زایمان حالت های مختلفی را آزمایش کنید. با انجام این کار نقش مؤثرتری را در زایمان ایفا می کنید.