تحرک و ورزش در طی دوران بارداری

کسی که سالم است باید و حتما در دوران بارداری تحرک داشته باشد. این امر سلامتی مادر و کودک را تضمین می کند. بهتر است هر روز حدود 30 دقیقه پیاده روی ، شنا و یا ورزش ایروبیک سبک انجام شو د.

پرهیز کنید

  • از انجام ورزش هایی با خطر پرتاب شدن زیاد برای مثال اسب سواری
  • ورزش های سنگین که با ضربه همراه می باشند
  • ورزشهایی با تماس مستقیم با حریف برای مثال ورزش، بسکتبال و موارد مشابه
  • غواصی – خطر اسیب به دلیل فشار زیاد و یا رهایی سریع از فشار وجود دارد

تمامی سوالات را با پزشک تان مطرح کنید و سایر اطلاعات را بخوانید.