دوره ها/کلاس ها

آماده سازی زایمان

برای کلاس های اماده سازی زایمان ثبت نام کنید. شما انجا اطلاعات مهم در خصوص روند تولد ، تکنیک های تنفس و بسیاری موارد دیگر را دریافت میکنید. در صورت امکان ، دوره ها را در بیمارستانی بگذارنید که در ان فرزند شما به دنیا خواهد امد. دربسیاری از کلاس ها ، حضور پدران مورد استقبال قرار می گیرد!

بهتر است بدانید! ماماهای خانوادگی به طور رایگان آماده سازی زایمان ، مشاوره فردی و زوجی ، گروه شیر دهی ، تمرینات بدنی پس از زایمان را ارائه می دهند. درمرکز ماماها ، مشاوره و پیشنهادات متعدد دیگر وجوددارد

کارگاه های تغذیه ای

صندوق بیمه ای منطقه ای اتریش ، به افراد باردار و خانواده های انها ، کارگاه های رایگان با موضوعات زیر ارائه می دهد:

  • ما درباره تغذیه روزانه فرد صحبت می کنیم.
  • ما پیشنهادات برای تغذیه در دوران بارداری ارارئه می دهیم.
  • ما با یکدیگیر مواد غذایی مختلف را امتحان می کنیم.
  • ما در خصوص تغذیه در هنگام بیماری در دوران بارداری راهنمایی می کنیم.
  • ما برای سوالات شخصی و بحث در خدمتتان هستیم.