تغذیۀ درست با غذای کمکی – اولین غذای جامد کودک

در ماههای اول زندگی، کودک هر آنچه به آن نیاز دارد را از شیر مادر یا غذای اولیۀ نوزادان بدست میآورد. مابین ماههای 5 و 7، زمان آنست که کودک از غذای جامد استفاده کند. این کار را حداقل از هفته 17 و حداکثر از هفته 26 آغاز کنید. زمان دقیق آغازآن بستگی به رشد کودکتان دارد. بهترین علامت برای شروع، درآمدن اولین دندانهای کودک و علاقه به خوردن همراه با خانواده است.

در ابتدا با غذاهای به خوبی پوره شده و در مقادیر کم آغاز کنید. اما همچنان باید شیر مادر یا غذای اولیۀ نوزاد بخش مهمی از رژیم غذایی باشد.