زایمان در منزل

اگر در سلامتی کامل به سر می برید و دوران بارداری نیز بدون مشکل سپری شده است، می توانید کودک خود را در خانه به دنیا بیاورید. برای بعضی از خانم ها، محیط خانه بیشترین آسایش را به همراه دارد.

اگر تصمیم گرفته اید در منزل زایمان کنید، باید به این نکته ها توجه داشته باشید:

  • تصمیمتان را برای به دنیا آوردن کودک در منزل با پزشک در میان بگذارید. او به شما کمک خواهد کرد از خطرات احتمالی این کار بکاهید.
  • مامای خود را حداکثر تا هفته 20. بارداری مشخص کنید.
  • تمامی معاینات را مطابق با دفترچه مادر-فرزند انجام دهید و به طور مرتب به پزشک مراجعه کنید.
  • برای احتیاط مراتبتان را به یک بیمارستانی که به راحتی بدان دسترسی دارید، اطلاع دهید تا در صورت بروز هرگونه مشکلی به آنجا منتقل شوید.
  • برای زمان بعد از زایمان تقاضای پشتیبانی کنید.

ماما تا هشت هفته بعد از زایمان به خانه شما سر می زند. او به همه سؤالات شما پاسخ می دهد و شما را راهنمایی می کند که چگونه با کودکتان تعامل کنید.

در صورت انتخاب زایمان در منزل، بیمه این خدمات را عهده دار می شود:

  • در دوران بارداری: 4 بار مراجعه به منزل یا مراجعه به بخش ماماها تا قبل از 40 مین هفته بارداری.
  • در پایان دوره بارداری: اگر کودکتان تا تاریخ از قبل تخمین زده شده به دنیا نیاید، سه بار دیگر مراجعه به منزل یا مراجعه به بخش ماماها در بیمارستان، بین 41 و 42 مین هفته بارداری.
  • چگونگی مراقبت از زایمان در منزل.
  • هفته اول استراحت: پنج روز اول بعد زایمان روزانه یک مرتبه به شما مراجعه می شود.
  • تا قبل از هفته هشتم بعد از زایمان : 7 بار مراجعه

اگر به ماماهای خود به دفعات بیشتری نیاز دارید، باید هزینه آن را به طور کامل پرداخت نمایید.