مشخصات ناشر

مضامین موجود در اطلاعات زایمان وین و نیز خدمات فنی با دقت، تحقیق و برنامهریزی شدهاند. با وجود این، نه Wiener Gesundheitsfonds و نه شهر وین یا مراکز تحقیقاتی، ضامن صحت کامل این مطالب نیستند. کلیۀ دادهها فاقد هر گونه تضمینی هستند. خسارات ناشی از مضامین منتشره در مرکز اطلاعات زایمان وین یا سرویسهای موجود به بروز هیچگونه تعهدی نخواهند انجامید.

از طرف صندوق بهداشت وین (WGF)، انجمن بیمارستان وین (KAV)، Thomas-Klestil-Platz 7، 1030 Vienna، این وبسایت را اداره می کند و مسئولیت آن را بر عهده دارد DSGVO.
(kontakt@geburtsinfo.wien)

Impressum gemäß § 24 Abs. 3 Mediengesetz
Medieninhaber: Wiener Gesundheitsfonds
Anschrift: 1200 Wien, Brigittenauer Lände 50-54
Herausgeber: Wiener Gesundheitsfonds
Anschrift: 1200 Wien, Brigittenauer Lände 50-54
Telefon: +43 1 4000-84200
Telefax: +43 1 4000-9984200

در صورت هرگونه سؤال در مورد این تارنما و مضامین آن، لطفاً از دوشنبه تا جمعه (در روزهای کاری) از 18:00 – 08:00 با تلفن سرویس 1450 تماس حاصل فرمایید.