حالت های زایمان

در حین تجربه کردن دردهای پیش از زایمان یا زایمان، زن باردار می تواند در حالت های مختلفی قرار بگیرد. خوابیده یا ایستاده، بر روی تخت یا در درون وان حمام- مهم این است که زن باردار احساس آسایش داشته باشد تا زایمان را راحت تر انجام دهد. ماماها با راهنمایی و اقداماتشان به شما کمک می کنند.

همه سؤالات خود را با پزشک یا مامایتان در میان بگذارید و برای کسب اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید: