احساس خوب در طی دوران بارداری

افکار زیادی در رابطه با اینده فرزند به ذهن خطور می کند. نوسانات روحی کاملا طبیعی می باشند. از این رو مهم است که شما خود کار خوبی برای خود انجام دهید. خود را به نرمش در هوای تازه ، مراقبت از پوست با ماساژ و کرم های مرطوب کننده و با تغذیه سالم عادت دهید.

تمامی سوالات خود را با پزشک مطرح کنید و سایر اطلاعات را مطالعه کنید: