سوالات اساسی

در صورتیکه مطلع می شوید که باردار هستید همه افکار معطوف به اینده می شود. دوران حاملگی چگونه سپری می شود ؟ بچه چگونه خواهد بود؟ چگونه زندگی با یک بچه تغییر می یابد ؟ صرف نظر از انکه ایا شما از حاملگی خود خوشحال هستید یا نه: چنین افکاری طبیعی می باشند. همچنین نوسان حالات و روحیات نیز جز آن است.

در ارامش فکر کنید چگونه زندگی شما باید ادامه یابد. شهر وین ، پیشنهادهای زیادی برای مشاوره افراد باردار ارائه می دهد. در اینجا شما همه اطلاعاتی که نیاز دارید را دریافت می کنید

  • در خصوص حاملگی و سقط جنین
  • تولد در بیمارستان و خانه
  • تولد ناشناس
  • فرزندخواندگی
  • پشتیبانی های مالی و روانشناسی

از مراکز مشاوره استفاده کنید و یا با پزشک خود صحبت کنید. سپس تصمیم خود را در حالی که کاملا دارای اطلاعات می باشید بگیرید!

مراکز مشاوره:

مادران جوان

والدین شدن یک وظیفه زیبا و گاهی بسیار دشوار است. بچه ، کل زندگی را تغییر می دهد و به معنای مسئولیت زیاد است. وقتی که شما خود هنوز و یا به اندازه کاقی بزرگ نشده اید بایستی در خصوص حاملگی بسیار خوب راجع به ان فکر کنید.

مراکز متعددی وجود دارد که به صورت تخصصی به مادران جوان باردار به طور مفصل مشاوره می دهند. مشاوره همواره رایگان و کاملا محرمانه است. به این معنا که هیچ کس از حاملگی شما باخبر نمی شود در صورتی که شما نخواهید.

تمامی سوالات تان را با پزشک مطرح کنید و سایر اطلاعات را مطالعه کنید: