تغذیه اولیۀ نوزادان

اگر شما نمیتوانید و یا نمیخواهید شیر دهید، کودک شما باید از غذای مخصوصی استفاده کند. بدین منظور غذای اولیۀ نوزاد بسیار مناسب است. به این غذا پیش-تغذیه هم گویند. پیش- تغذیه دارای ترکیباتی بسیار نزدیک به شیر مادر است.

از حدود یک سالگی کودک میتواند از همان غذای خانواده بخورد. گر چه در بازار غذا و شیرهای مخصوص کودک یافت میشود، اما این محصولات واقعا لازم نیستند. اجازه دهید کودک شما با طعم طبیعی مواد غذایی آشنا شود. در این صورت در کودک شما یک عادت سالم غذایی با رژیم غذایی متعادل و متنوع پرورش مییابد.