دوره نفاس پس از عمل سزارین

اغلب افراد میتوانند حدود 6 ساعت پس از سزارین ازجا برخیزند.
اما به دلیل درد و اثرات پس از بیهوشی شما نمیتوانید به راحتی حرکت کنید.

در آغاز شما نیاز به حمایت دارید تا برای مثال در شیردهی بتوانید حالت مناسب را به دست آورده و نوزاد خود را تغذیه کنید.

ترخیص شما از بیمارستان بستگی به حال عمومی شما و نوزادتان دارد. هنگامی که شما احساس کردید که حالتان خوب است میتوانید ترخیص شوید.

هر چه زودتر از بیمارستان مرخص شوید، اهمیت حمایت خانوادهتان بیشتر میشود. علاوه بر این، یک ماما باید در خانه از شما و کودکتان نگهداری کند.

سزارین یک عمل جراحی بر روی شکم است و بنابراین شما باید تا مدتی مراقب خود باشید:
نباید چیز سنگینی را بلند کنید، و یا تمرینات ورزشی انجام دهید.
از سایر فعالیتهای سنگین دیگر نیز باید خودداری کرد.

پس از سزارین، اغلب زمانی به طول میانجامد تا شیردهی بدون مشکل انجام شود. از یک ماما و یا پرستار کمک بگیرید.