تغییرات روحی

بارداری و زایمان زندگی شما را تغییر میدهد. بعد از تولد احساس غم و یا آشفتگی دارید؟ آیا حجم امور جدید بر زندگی شما سایه افکنده شدهاید؟ – این امری بسیار طبیعی است.

پریشانی پس از زایمان (همچنین به نام اندوه زدگی) در دو سوم از خانمها رخ میدهد. این حالت در اصل یک واکنش قوی عاطفی در چند روز اول بعد از زایمان میباشد. دلایل آن تغییرات هورمونی سریع در بدن و یافتن هویتی جدید به عنوان مادر است.

علائم پریشانی پس از زایمان عبارتند از:

  • گریه کردن بدون دلیل واقعی
  • ترس از آنچه هنوز مشخص نیست و از شرایط جدید
  • نگرانی از این که نتوان از پس وظایف جدید برآمد

به طور معمول، مادران جوان احتیاج به درمان ندارند، اما در عوض نیاز به توجه و حمایت دارند. اغلب، پریشانی پس از زایمان با آشنایی بیشتر با شرایط جدید به سرعت از بین میرود.

اگر به این احساسات دردناک، غم، ترس، اضطراب، احساس شکست و مانند اینها اضافه شد، شما نیاز به کمک دارید! با یک شخص مورد اعتماد، برای مثال، با یک روانشناسِ دورۀ نفاس، همسرتان، دکتر خود، یک دوست، ماما و یا مادر خود صحبت کنید. اگر شما سریعا از کسی کمک نخواهید، خطر آن میرود که پریشانی پس از زایمان به یک افسردگی جدی تبدیل شود. که به آن افسردگی پس از زایمان گویند.

شما در این صورت قطعا به کمک روانشناسان احتیاج دارید. در این مورد با متخصص زنان خود، ماما و یا پزشک متخصص اطفال مشورت کنید.

. مراکز مشاوره را میتوانید نزد ما پیدا کنید.