زایمان مخفیانه

زایمان مخفیانه زایمانی است که برای خانم های بارداری درنظرگرفته شده که

  • نمی خواهند یا نمی توانند کودک خود را نگه دارند.
  • نمی توانند درخواست فرزندخواندگی برای کودک خود داشته باشند

اگر زایمان مخفی را در پیش دارید، نیازی نیست تا اطلاعات خود را در اختیار بیمارستان بگذارید. برای این کار می توانید از یک اسم مستعار ساده یا مخفف استفاده کنید. با این کار هم مجاز خواهید بود که تمامی آزمایش های لازم را انجام دهید و هم دفترچه مادر-کودک به شما تعلق می گیرد. یکی از مزیت های اینکار استفاده از محیط امن بیمارستان برای زایمان است.

بعد از زایمان آزاد هستید که انتخاب کنید، می خواهید همچنان ناشناس باقی بمانید یا نه. اگر جواب شما مثبت است، اداره بهزیستی کودک را برای فرزندخواندگی معرفی می کند. البته تا 6 ماه فرصت دارید که تصمیم خود را عوض کنید.

قبل از زایمان مخفیانه با یک کارمند بهزیستی، مددکار اجتماعی یا یک روان شناس مشورت کنید و از این قسمت اطلاعات لازم را مطالعه بفرمایید: