دورۀ نفاس پس از زایمان طبیعی

دوره نفاس به دورۀ زمانی شش تا هشت هفتۀ ابتدایی بعد از تولد نوزاد اطلاق میشود.
این زمان برای نوزاد و والدین بسیار مهم است. شما و کودکتان در دوره نقاهت بعد از تولد به سر میبرید.
اکنون شما زمان مناسب را در اختیار داشته تا همدیگر را بشناسید.

در بدن شما تغییرات بسیاری صورت می گیرد:

  • جراحات زایمان میباست التیام بخشند.
  • زهدان به حالت اولیه خود اعاده پیدا میکند.
  • بدن شما شیر تولید میکند.
  • سطوح هورمونها به دوران پیش از بارداری برمیگردد.
  • فشار خون تغییر مییابد.

این تغییرات نیازمند مقدار زیادی از انرژی است. بنابراین به خودتان استراحت دهید و خود را در سختی نیندازید. بهتر است که شما از حمایت همسرتان و یا افرادی که برای شما مهم هستند، بهرهمند شوید.

اگر شما مطمئن نیستید که حال کودک شما خوب است، حتما با ماما و یا دکتر خود صحبت کنید.