اطلاعات در باره ویروس کرونا

آیا ویروس کرونا میتواند به کودک منتقل شود؟

نوزادان تازه متولد شده میتوانند به ویروس کرونا آلوده شوند. بنابراین، زنانی که مبتلا به کرونا هستند باید اقدامات محافظتی مناسب (بهداشت دست، ماسک محافظ) را انجام دهند. احتمال انتقال داخل رحمی از مادر به کودک کاملاً منتفی نیست، اما بسیار بعید است.

آیا زنان هنگام زایمان باید ماسک بزنند؟

خیر، بدون توجه به اینکه تست کرونا مثبت یا منفی بوده است، زنان هنگام زایمان از ماسک استفاده نمیکنند. بیمارانی که زایمان ندارند (مثلاً به عنوان بخشی از معاینات سرپایی مراجعه کردهاند) یا به تازگی زایمان کردهاند، باید مانند همه بیماران، خارج از اتاق خود از ماسک محافظ دهان و بینی استفاده کنند.

آیا کسی میتواند در هنگام زایمان مادر را همراهی کند؟

بله، یک فرد همراه میتواند در هنگام زایمان حضور داشته باشد. اقدامات احتیاطی ویژه در مورد افرادی که زنان مبتلا به COVID را همراهی میکنند اعمال میشود. شما نباید در قرنطینه باشید و باید با افزایش خطر ابتلا به بیماری در هنگام زایمان موافقت کنید. کارکنان همه خطرات و مقررات را به اطلاع شما میرسانند.

مقررات ملاقات چیست؟

میتوانید مقررات ملاقات فعلی را درwww.gesundheitsverbund.at یا wien.at -sjk-wwwمشاهده کنید.

زنانی در قرنطینه قرار دارند، در طول اقامت در بیمارستان مجاز به پذیرش ملاقاتکننده نیستند.

اگر کرونا داشته باشم در کدام بیمارستان میتوانم زایمان کنم؟

زنانی که آزمایش COVID-19 آنها مثبت شده باشد، در درجه اول در کلینیک Wilhelminenspital) Ottakring سابق) و کلینیکFavoriten KFJ) سابق) زایمان میکنند. در مواقع اضطراری، همه بیمارستانها آمادگی لازم برای انجام زایمان تحت شرایط کرونا را دارند. اگر کرونا دارید و به زمان زایمان خود نزدیک شدهاید، نمیتوانید فرزند خود را به درستی احساس کنید، خونریزی دارید یا به دلایل دیگر مجبور به مراجعه به کلینیک هستید، لطفاً با اورژانس تماس بگیرید و به آنها بگویید که کرونا دارید. در صورت مثبت بودن آزمایش COVID-19 خود، لطفاً قبل از مراجعه برنامهریزیشده به کلینیک، از طریق تلفن به کلینیک اطلاع دهید.

آیا نوزاد تازه متولد شده میتواند بعد از تولد در کنار مادر بماند؟

در صورت رعایت نکات بهداشتی مناسب، زنان مبتلا به کرونا مجاز به تماس با نوزادان خود هستند و پس از زایمان میتوانند در یک اتاق مشترک قرار داده شوند. تیم کلینیک در یک گفتگوی آموزشی، اطلاعاتی در مورد احتمالات و خطرات قرار دادن کودک در کنار مادر پس از تولد ارائه میدهد. این مادر است که تصمیم میگیرد آیا کودک پس از تولد در کنار او باشد یا خیر.

آیا زنی که مبتلا به کرونا است میتواند به کودک خود شیر دهد؟

در صورت رعایت نكات بهداشتی، زنان مبتلا به کرونا میتوانند به کودکان خود شیر دهند. تیم کلینیک در یک گفتگوی آموزشی به تمام سوالات مربوط به شیردهی پاسخ میدهد.