SMZ Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital

Bilgier & olgular

Sene başına doğum sayısı 1820
Doğal doğumlardaki Epizyotomi (set kesimi) oranı 11.8 %
Sezeryan ameliyatı oranı: 33.2 %
Öncelikli (planlanmış) sezaryen doğumların oranı 50.8 %
İkincil (planlanmamış) sezaryen doğumların oranı 49.2 %
Sezaryen doğuımlarda Epidural ve spinal anestezi (Omurilik narkozu) oranı 90.2 %
()
Takımınız, doktor, bakıcılar ve ebelerden başka hangi meslek alanlarından oluşuyor? Mevcuttur
Anne adayları için sunulan olanaklar
Olanak Mevcuttur Parasız
Kaç tane doğum odası var? :
Bunların standart donanımı nasıldır? Mevcuttur
Doğum yapma küvelterinin sayısı: 1
Bakım hamileliğin bu haftasından sonra yapılır:30
Mevcutluk durumu Mevcuttur
Servisinizde ebe ile doğum yapmak mümkün mü?
Servisinizde seçtiğimiz özel ebe ile doğum yapmak mümkün mü?
Günde 24 saat bir neonatolog çalışıyor mu?
Epidural ve spinal anestezi her zaman mümkün müdür?
Anne ve yeni doğmuş bebeğe sunulan olanaklar
Mevcutluk durumu Mevcuttur Parasız
Kaç aile odası mevcuttur? :
Kaç tane loğusalık odası var?
Genel sınıf
Tek veya çift yataklı? 10
Üç veya dört yataklı? 0
Beş veya daha fazla yataklı? 0
Özel sınıf
Tek yataklı oda 8
Çift yataklı oda 0
Spontan doğumdan kaç gün sonra taburcu edilir3
Sezeryan ameliyatından kaç gün sonra taburcu edilir?4

1. Lütfen servisinizle ilgili filozofinizi anlatınız

Sağlıklı anne, sağlıklı çocuk, memnun anne baba
Hastanemiz burada yeni Anne Çocuk Merkezimizde 30. hamilelik haftasından sonra 1800 doğuma bakıyoruz. 2017 yılında 28. hamilelik haftasından sonrakiler de kabul edilecek. Size dalında uzmanca ve duyarlı bir bakım sunuyoruz. Sizin kişisel ve kültürel ihtiyaçlarınız bizim için önemlidir. Biz ebelerden, doktorlardan, hastabakıcılardan, kadın psikologlardan, kadın sekreterlerden ve bir hizmet timinden oluşan bir grubuz. Bu grubun birçok üyesi iltica kökenlidir, böylece biz bunu normal bir durum olarak yaşıyoruz ve birbirimizden birçok şey öğreniyoruz.

2. Lütfen bir kadının gözüyle sorunsuz bir doğumun nasıl gerçekleşebileceğini anlatınız.

Doğumun başlangıcında (kadın, doğum için verilen tarihte sancılarla veya amniyorüptürü durumunda) ebe tarafından doğum odasına alınırsınız. Çocuğun durumu hakkında CTG (kalp atışı yazıcısı) ve gerektiğinde ultrason ile karar verilir. Doğumun gelişmesi (vajinal bulgu) ebe tarafından kontrol edilir ve çoğu kez kan da alınır. Doğum esnasında ilaç gerekip gerekmeyeceğini bilmediğimiz için damarınıza da bir giriş yapılır. Doğumun erken açılış süresinde sancılarınız artıncaya kadar beklemek üzere sizi tekrar yataklı bölüme almamız mümkündür. Sancılar arttığında tekrar doğum odasına gelirsiniz. Orada ebe sizinle ilgilenmeye devam eder. Görevli uzman doktora gelişiniz ile ilgili haber verilir.

Anamnez belirtisiz ise doğum ebe tarafından tek başına yönetilir. Gerekirse ebe sizinle görüştükten sonra ağrı kesici yöntemler (rahatlatıcı banyo, masaj, peziball, ilaçlar gibi) de kullanabilir. Uzman doktora sizin ve çocuğunuzun durumu ve doğumun ilerlemesi hakkında düzenli olarak bilgi verilir. Tabii ki anestezistlerimizle bir yerel anestezi yaptırma hakkınız da mevcuttur. Doğuma bir doktor getirilir. Çocuğunuz ve siz iki saat daha doğum odasında kalırsınız. Bu zaman zarfında size ve çocuğunuza ebe bakar, bağlılık duygusu ve emzirme konularında yardımcı olur. İki saat sonra siz ve çocuğunuz lohusa yatağına yatırılırsınız.

3. Servisinizde istek üzerine yapılan sezeryan ameliyatına nasıl bakılıyor?

Temel kural olarak bizim bölümümüzde istek üzerine sezaryan yoktur. Biz sezaryanı sadece tıbbi sebeplerden dolayı (anne ile ilgili veya doğmamış çocuğunuz için) yaparız. Biz sizin sağlığınızdan ve doğmamış çocuğunuzun ilerideki sağlığından sorumluyuz. Sorunsuz hamileliklerde ve doğumlarda spontane bir doğum sizin ve çocuğunuz için çok daha sağlıklıdır. Sezeryandan dolayı çocuğunuz için aşağıdaki hastalıkların riski artmaktadır:
Saman nezlesi: 37 ve 78 % arasında (tekrar edilen seksiyonlar için en yüksek değerler)
Astım: 24 ve 83 % arasında (tekrar edilen seksiyonlar için en yüksek değerler)
Zölyak: 80%
Diyabetes Melitus Tip I: 19%
Gastroenteritis: 31 %

Korkularınızı ve endişelerinizi çok ciddiye alıyoruz ve sezaryen isteğinizi oluşturan olası sebeplerini arıyoruz. Ebeler, doktorlar ve kadın psikologlar ile konuşmalar sayesinde normal bir doğuma karşı olan çekincelerinizi ortadan kaldırmak ve güzel bir doğum yaşamanızı sağlamaya çalışıyoruz. Çok ender istisnai durumlarda tıbbi sebebi olmadan sezaryen doğum yaptığımız için anlayışınızı rica ediyoruz.

4. Doğum sırasında (sezeryan da dahil) refakatçı kişinin yeri neresidir?

Her doğumda yanınıza sizin seçeceğiniz bir refakatçı alabilirsiniz. Bu kişi size aktif destek verebilir. Sezeryan doğum halinde refakatçı doğum odasında kalmaya devam eder. İlk bakımı bittikten sonra çocuk mümkün olduğunda refakatçının yanına götürülür. Sezeryandan sonra siz de çocuğunuzu hemen görebileceksiniz. Daha sonra, sizin durumunuz düzeldiğinde, bebek sizinle birlikte 3 saat daha doğum odasında bakılır. Ardından birlikte lohusa yatağına götürülmeniz öngörülmüştür.

5. Doğum yapan kadın doğum pozisyonuna ne derecede kendisi karar verebiliyor?

Doğum pozisyonunuzu siz kendiniz seçebilirsiniz. Bazen bebek de işe karışmak ister ve belirli bir pozisyonda kalp atışları ile memnuniyetsizliğini belirttiği için ebe hem sizin ihtiyaçlarınıza ve hem de çocuğunuzun sağlığına dikkatini vermek zorundadır. Biz değişik doğum pozisyonları sunuyoruz: Yatarak, yan yatarak, oturarak, dört ayak, oturak ve suda doğum.

6. Sancıları nasıl tedavi ediyorsunuz?

Sancılar can acıtır ama çocuğunuzun doğumunu mümkün kılabilmek için gereklidir. Çocuğunuzun vajina içinden geçerek doğabilmesi için “sancılar” sayesinde yol açılır. Sancıların şiddeti bize doğumun başlangıcını, doğumun ilerlemesini ve çocuğunuzun doğum kanalından geçmeye başladığını gösterir. “Doğumdaki sancılar” konusu ile hamilelik esnasında ilgilenmeniz bizim için önemlidir. Değişik nefes alma verme teknikleri, hareketler ile dikkatinizin dağılması, ısı veya masajlar bu duruma daha iyi intibak etmenizi sağlar. Doğuma hazırlık kurslarında bu konu ayrıntılı olarak konuşulur ve uygulanır. Her kadın sancılara karşı kişisel farklı reaksiyon gösterir. O nedenle her kadının kişisel ve ona göre uyarlanmış yöntemlere ihtiyacı vardır. Masaj ile alternatif yöntemlerle sancı hafifletmesi olsun, ısı, aroma yağları veya homöopati, sancı hafifletici enfuzyonlar veya peridural anestezi – ebe size doğru metodu bulmanız için yardımcı olacaktır.

7. Doğum sırasında ‘rahatlık’ terimine ne kadar önem veriliyor?

Bir resim bin kelimeden daha fazla şey anlatır – biz, ışık, renk, koku ve müzikle çok özel ve rahat bir atmosfer yaratıyoruz

8. Servisinizin destekleyici tıp bölümlerine karşı görüşü nasıldır (akupunktür, homöopati, aroma terapisi vs.)?

Akupunktür, homöopati veya aroma terapi gibi tamamlayıcı medikal metotlar olanaklarımızdan her zaman faydalanabilirsiniz. Doğuma hazırlık olarak akupunktürü 36+0 hamilelik haftasından itibaren öneriyoruz. Hamileliğin erken döneminde hamilelik kusmalarına karşı da akupunktür kullanılabilir.

9. Spontan doğumdan veya sezeryandan sonraki bondingi (ilişki kurma) nasıl destekliyorsunuz?

Akupunktur, homöopati veya aroma terapi gibi tamamlayıcı medikal metotlar olanaklarımızdan her zaman faydalanabilirsiniz. Doğuma hazırlık olarak akupunktürü 36+0 hamilelik haftasından itibaren öneriyoruz. Hamileliğin erken döneminde hamilelik kusmalarına karşı da akupunktür kullanılabilir.

10. Servisinizde doğum sırasında veya doğumdan sonra psikolojik veya sosyal açıdan sorun yaşayan kadınlarla nasıl ilgileniliyor?

Bölümüz psiko sosyal hamile refakatçılık olananığını sunar. Doğum müracaatında psişik ve/veya sosyal sorunlu hamilelerle iletişim kurulur. Doktorlar, ebeler, kadın psikoterapistler, sosyal çalışanlar ve bakıcılardan oluşan disiplinler arası timde kişisel bakım olanaklarımız sizin için koordine edilir. Böylece doğum ile ilgili kriz durumlarını azaltabilir veya önleyebiliriz. Psikososyal bakım ihtiyaç halinde doğumdan sonra da idame ettirilebilir.

11. Servisiniz rooming-in olayına nasıl bakıyor?

Anne ve çocuk 2011 yılından beri bölümümüzde sabit bir birimdir. Bu birim sadece anne ve/veya çocuk hastalandığında bölünebilir. O nedenle çocuğunuzun sizin yanınızda sağlam bir yeri mevcuttur. Özel eğitim görmüş ve deneyimli lohusa hasta bakıcıları sizin bu ilk ve çok özel yaşam günlerinizde size destek olacak ve refakat edeceklerdir.

12. Servisiniz emzirme konusuyla nasıl ilgileniyor?

Annelerin çoğunluğu bebeğini emzirmekte ve bunu istemektedirler de. Biz emziren her anneyi destekliyoruz. Zor şartlarda da olsa biz bunu her anne için mümkün kılmaya çalışıyoruz. Formula sütü veya benzer ürünlerin her türlü reklamı bölümüzde yasaktır.

13. Servisinizde ne şekilde kültür kaynaklı isteklerle/arzularla ilgileniliyor?

İş arkadaşlarımız değişik kültürlerden gelmektedirler ve çok farklı kültürel/dinsel gereksinimler bize yabancı değildir. İstekleri ve talepleri elimizden geldiğince dikkate alınmaktadır. Tüm dünya dinlerine biz kalpten hoş geldin diyoruz ve o nedenle her çalışanımızın tamamen kişisel sınırları vardır. Bundan bağımsız olarak Avusturya’nın Federal Anayasa kanunları geçerlidir.

14. Servisiniz yabancı dil vakalarıyla nasıl ilgileniyor?

Çalışanlarımızın birçoğu doğuştan beri veya okul/eğitim sayesinde yabancı diller bilmektedirler. Bilmediğimiz yabancı diller için de organizasyonunu yaparız.

15. Serviziniz servise yatamadan doğum yapma veya erken taburcu olayına nasıl bakıyor?

Yatılı olmadan doğum yapmak istiyorsanız, kapılarımız size açıktır. Gerekli organizasyon gereksinimleri hakkında size bir an önce bilgi verebilmemiz için, günübirlik doğum isteğinizi bize erkenden – en iyisi doğum müracaatınızla birlikte – bildiriniz.